Напрямки діяльності

 • Судова практика

  • ведення судових справ в господарських судах усіх інстанцій по Україні (в т.ч., корпоративні спори, земельні спори, спори про стягнення заборгованості, визнання права власності, визнання недійсними договорів, аукціонів, ведення справ про банкрутство тощо);
  • ведення судових справ в адміністративних судах усіх інстанцій по Україні (в т.ч. спори з органами місцевого самоврядування та органами державної влади щодо оскарження їх рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності);
  • ведення судових справ в судах загальної юрисдикції усіх інстанцій по Україні (в т.ч. (стягнення заборгованості, визнання недійсними договорів, трудові спори та ін.);
  • виконання судових рішень.
  • Написання та підготовка: позовних заяв, заперечень, відзивів, клопотань, апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд заочних рішень, заяв про перегляд рішень за нововиявленими обставинами, заяв у справах окремого провадження, мирових угод, заяв до органів виконавчої служби тощо.
 • Корпоративне право

  • правовий супровід укладення угод купівлі-продажу корпоративних прав, продажу (купівлі) компаній;
  • правова допомога у проведенні реорганізацій та ліквідації суб’єктів господарювання будь-яких організаційно-правових форм незалежно від форм власності;
  • розробка статутів, реєстрація (перереєстрація) суб’єктів господарювання будь-яких організаційно-правових форм незалежно від форм власності;
  • реєстрація громадських організацій, благодійних фондів, інших некомерційних організацій;
  • корпоративні спори.
 • Земельне право

  • надання консультацій з земельного законодавства;
  • правовий супровід узаконення земельних ділянок;
  • правовий супровід зміни цільового призначення земельної ділянки
  • правовий супровід укладення договорів оренди та купівлі-продажу земельних ділянок;
  • правовий супровід переоформлення права постійного користування на право оренди або право власності;
  • допомога у виготовленні проектної документації із залученням спеціалізованих організацій;
  • земельні спори.
 • Господарське право

  • надання консультацій з господарського та цивільного права;
  • розробка будь-яких господарських (цивільно-правових) договорів
  • консультації в галузі будівельної діяльності, розробка договорів будівельного підряду, інвестиційних договорів;
  • захист права власності;
  • правовий супровід приватизаційних процесів цілісних майнових комплексів державних підприємств;
  • правовий супровід укладення договорів оренди майна;
  • господарські (цивільні) спори;
 • цивільне право

  • правовий супровід отримання кредитів та укладення договорів щодо забезпечення виконання боржниками своїх зобов’язань (застава, порука, гарантія, тощо), судові процеси;
  • надання консультацій з господарського та цивільного права;
  • складання та експерти за договорів;
  • представництво у господарських судах;
  • отримання дозволів на початок робіт та інші види послуг.
 • податкове право

  • надання консультацій з податкового законодавства;
  • надання правової допомоги під час проведення податкових перевірок;
  • оскарження податкових повідомлень-рішень в адміністративному та судовому порядку.